Hoe kunnen we allemaal tot bloei komen in een wereld van tegengestelde belangen? Hoe kom jij tot je recht? Is dat eigenlijk wel mogelijk?

Via het volgende filmpje, een introductie-module van 8 minuten, kun je ervaringsgewijs kennismaken met de mogelijkheden die de Skillful Means-benadering biedt om je als mens volledig te ontplooiien. Deze mini-module geeft je één, krachtige, oefening.

Als je je elke dag tijdens je werk en andere activiteiten wilt laten inspireren door Skillful Means oefeningen dan zijn er heel veel mogelijkheden. Kijk daarvoor maar eens op de volgende websites:

Boeddhisme Online

MindingWork

Nyingma Centrum Nederland

123               Klankschalen zijn  afkomstig uit Tibet en Nepal. Ze  worden binnen het Tibetaans Boeddhisme oorspronkelijk gebruikt als ondersteuning bij ceremonies en meditatie. In aanvulling  daarop worden  klankschalen ook gebruikt voor diepe ontspanning, stressreductie en voor klanktherapieën . Een bekende therapie is de Chakra therapie . Volgens deze therapie produceren bepaalde klankschalen bepaalde tonen die  de chakra’s in balans brengen en daardoor een helende kwaliteit hebben.  Kinderen en baby’s zijn vaak heel gevoelig voor het geluid van klankschalen en worden er rustig van. Klankschalen worden traditioneel met de hand gemaakt van zeven metalen ceremonies Elke klankschaal heeft een eigen karakter, toonzetting en klankkleur: ijzer, koper, tin, goud, zilver, lood en kwik.   De klankschalen die wij in onze winkel verkopen komen uit Nepal en zijn van hoge kwaliteit.

Een simpele oefening

Als je een klankschaal gevonden hebt die je bevalt, ga dan zitten op een rustige plek. Tik de schaal  met het stokje  aan terwijl je hem op je hand houdt. Doe je ogen dicht , adem diep in en uit en concentreer je  op de trilling.  Richt je aandacht op het geluid niet alleen met je oren maar betrek je hele lichaam daarbij , laat de klank door je hele lichaam trillen. Blijf je concentreren en probeer elke nunace elke verandering  te ervaren. Ook als het geluid steeds zachter en zachter wordt  kun je het nog steeds ervaren. Als het geluid tenslotte helemaal uitgedoofd is laat de ervaring nog steeds doorgaan in je oren in je lichaam in je geest   Als alles  rustig is maak je  kennis met een diepe stilte.

Preannouncement new. jpg
Doe met ons mee !

U bent van harte uitgenodigd te participeren in het project “Planting Seeds of Healing”, dat plaats zal vinden in Auschwitz- Birkenau eind September 2016. Concentratiekamp Auschwitz – Birkenau bestond uit diverse kampen in de buurt van Oswiecim, een Poolse stad dichtbij Krakau. De kampen waren opgezet als concentratiekamp waar onschuldige mensen omgebracht werden of dwangarbeid moesten verrichten. Er werden rond 140.000 mensen gevangen gehouden, en ongeveer 1,1 miljoen mensen vonden er de dood. Auschwitz-Birkenau was het grootste concentratie- en vernietigingskamp dat door het naziregime werd gebouwd. De pijn is onmetelijk, zo is ook de potentie tot genezing. ‘Planting Seeds of Healing’ wil de gelegenheid bieden om positieve intenties in ons leven tot uitdrukking te brengen en meer vrede en harmonie in onze wereld te creëren.

Tsa Tsa

Tsa Tsa

We zullen 540 tsa-tsa’s rond Birkenau begraven. Met de tsa- tsa’s planten we “Seeds of Healing” niet alleen in de aarde  waar lijden diep geworteld is, maar ook in ons eigen hart.  Tsa-tsa’s zijn Tibetaanse symbolen die volgens de Tibetaanse leer plaatsen van negativiteit kunnen helen.     De heilige afbeeldingen aan de buitenkant, en de mantra’s en gebeden binnenin bekrachtigen de tsa-tsa. Het project ‘Planting Seeds of Healing’ is een uitnodiging om deel te nemen aan een cirkel van positieve actie, waarvan het effect zich ver- spreidt als een rimpeling in steeds wijder wordende cirkels van me- dedogen. Uw donatie van een tsa-tsa draagt bij aan her publicatie en distributie van teksten van oude wijsheid. Boeddhistische teksten dreig- den na de Chinese vernietiging van de Tibetaanse kloosters en biblio- theken voor altijd verloren te gaan. De teksten worden door het Yeshe De Tekst Preservation Project herdrukt en gratis uitgereikt in Bodhgaya, U kunt op verschillende manieren deelnemen aan het project

  •   Deel de informatie over het project met uw familie, vrienden in en via de sociale media om zo meer harten van mensen te bereiken en te raken.
  •   Stuur ons gebeden en wensen die meegenomen kunnen worden in de ceremonie in Auschwitz-Birkenau. U kunt deze sturen naar: info@ seeds-of-healing.org
  •   Doe met ons mee door het doneren van een tsa-tsa die zal worden begraven rond Birkenau. De donatie bedraagt €108. Dit bedrag kan worden gedeeld door meerdere personen. Zie details van bankreke- ningen in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Donaties in Nederland zijn belasting aftrekbaar.
  •   Doe met ons mee in de gebeurtenis die tussen 26 september en 30 september zal plaatsvinden in Auschwitz-Birkenau.
  • Uitgebreide informatie vindt U op de website

 

We geloven dikwijls dat de gewoonten die we ons hele leven hebben gevolgd niet kunnen worden veranderd en daardoor voelen we ons in bepaalde opzichten beperkt.  Toch zijn er in wezen geen grenzen aan hetgeen we kunnen bereiken als we alle kansen die het leven geeft werkelijk benutten.

Tarthang Tulku – Vaardig Handelen

Skillful Means – Vaardig Handelen –  is door Tarthang Tulku in het Westen geintroduceerd als een benadering waarbij we al onze activiteiten en alle uitdagingen die we daarin tegenkomen leren gebruiken om ons gewaarzijn, onze concentratie en onze energie te trainen. Bronnen waarmee we als mensen ons hoogste potentieel kunnen realiseren. Met het doel om onszelf te ontplooien en vrij te worden van belemmeringen, meer ontspannen en met plezier te werken, meer te kunnen betekenen voor anderen om ons heen en effectiever te kunnen handelen.

Dit filmpje geeft heel kort weer wat Skillful Means is en wat je eraan kunt hebben: Filmpje Introductie Skillful Means

Nyingma Centrum Nederland werkt in al haar projecten vanuit de benadering van Skillful Means. Op het Nyingma Centrum worden Skillful Means cursussen gegeven. Voor mensen die wat verder weg wonen is er ook een online-aanbod Skilful Means.

MindingWork is ons bedrijf dat in-company Skillful Means trainingen en coaching aanbiedt.

We zullen regelmatig stukjes in ons blog schrijven om te laten zien/ervaren wat Skillful Means voor je kan betekenen in je dagelijks leven.

dolma met haar producten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edzo Ebbens vertelt deze maand over zijn eerste reis naar Nepal na de aardbeving. Hij bezoekt een aantal projecten van de Stichting Vajra, waar hij bestuurslid van is  en doet inkopen voor de Lotus Design Winkel


In de Lotus Design Winkel verkopen we nu producten van Dolma Sherpa die ze zelf met haar familie maakt. Ze is een sherpa en woont met haar broertjes en zusjes in Kathmandu, ze zorgt voor het gezin. Sherpa’s horen bij  een boeddhistische bevolkingsgroep met nauwe banden met Tibet. Ze wonen meestal in de hogere gebieden van de Himalaya op de grens met Tibet. Juist daar heeft de aardbeving heftig toegeslagen. Haar ouders en grootvader wonen in de Langtang.

dolma producten2

De Langtang is een bergketen van  de Himalaya ongeveer 100 km ten noordwesten van Kathmandu. Het dorp ligt op ongeveer 3500 m. hoogte Het is (was)  een bekende trekkersroute. De Langtang is dubbel getroffen, de aardbeving werd gevolgd door een lawine die een heel dorp heeft bedolven en veel slachtoffers heeft gemaakt.  Ook touristen zijn daarbij omgekomen.  Het dorp is weggevaagd en nog steds zijn niet alle lichamen geborgen. De ouders van Dolma wonen daar al hun hele leven willen niet weg uit de Langtang, ze zijn gewend aan de hoogte en de ruimte. Ze wonen nu in een geimproviseerde hut, maar voordat  de sneeuw in december komt  moet Dolma  ze toch ophalen. De verkoop van de door haar gemaakte producten helpt haar om haar ouders te ondersteunen