De grenzenloze geest - Tarthang Tulku

€ 10.00

op voorraad

Tarthang Tulku heeft naast zijn traditionele achtergrond jarenlange ervaring met westerse studenten en met de westerse cultuur. In dit boek, (engelse titel: Mind over Matter), beschrijft  hij de verschillen tussen de traditionele dharma-beoefening en de invulling die wij eraan geven, in het Westen.

Meer details

Naar zijn mening zullen zich voor ons westerlingen nieuwe wegen openen om de
Dharma gestalte te geven. Maar het is nog te vroeg om de eeuwenoude wijsheid die
de beoefening belichaamt, de rug toe te keren. De westerse scepsis tegenover
autoriteit, de therapeutische benadering van het boeddhisme en de praktische
waarde van de combinatie dharma en werk, kunnen voor ons een uitdaging vormen
voor de overdracht van de leer van de Boeddha.

  

 ISBN 90 73728 17