De  Nyingma Traditie komt voort uit de leraar  Padmasambhava, die ook wel de tweede Boeddha genoemd. Padmasambhava kwam vanuit India naar Tibet in het jaar 763   op verzoek van Chögyal Trisong Détsen (742-797). Padmasambhava versloeg de demonische krachten die in Tibet heersten in die tijd en transformeerde ze tot beschermers van de Dharma. Hij bouwde samen met Shantarakshita en Trisong Détsen- Samye monastery, dat een belangrijk centrum werd van het Tibetaans Boeddhisme. Hier werden vele Dharma teksten voor het eerst in het Tibetaans vertaald. Na het verdrijven van het Boeddhisme in India beleven de teksten bewaard in Tibet. Padmasambhava , ook wel Guru Rinpoche genoemd is de belangrijkste leraar  van met name de Nyingma traditie. Zijn mantra is Ohm Ah Hum Vajra Guri Padma Siddhi Hum .
Bij elke volle maan zingen we deze mantra in gedurende ruim een uur ons Nyingma Centrum in Amsterdam.