HET YESHE DE PROJECT

VOOR HET BEHOUD VAN DE WIJSHEID VAN HET TIBETAANSE BOEDDHISME

Ons Verhaal 
In 1958 vertrok de jonge lama Tarthang Tulku Rinpoche van zijn thuisland Tibet naar Sikkim, na bij de belangrijkste leraren van Oost Tibet gestudeerd te hebben. De reden voor zijn reis was om bij zijn root Guru  Khyentse Chökyi Lodrö te zijn, die Tibet in 1956 verlaten had en verhuisd was naar Sikkim. In Sikkim ontving hij van zijn leraar vele overdrachten en werd ook gestimuleerd om diverse pelgrimstochten te maken bijvoorbeeld naar Bodhgaya , een van de heiligste plaatsen in het Boeddhisme, waar Boeddha de verlichting bereikte onder de Bodhi boom. Bij zijn bezoek aan Bodhgaya deed Tarthang Tulku de belofte om ceremoniën te ondersteunen op deze plek en om de plek in zijn oude luister te herstellen.

In de daaropvolgende jaren werd Tibet geheel bezet door China. Dat leidde ook tot het vertrek van de Dalai Lama naar India. Gedurende die periode verloren een miljoen Tibetanen hun leven en werden ongeveer 6000 kloosters vernietigd. Bijzondere heilige kunst en boeddhistische teksten gingen verloren. Duizenden mensen vluchten van Tibet naar India en Nepal en namen op hun vlucht over de Himalaya heilige kunst en teksten met zich mee zodat deze bewaard zouden blijven voor toekomstige generaties.

In 1960 begon Tarthang Tulku les te geven aan de Sanskrit University in Varanasi. In zijn vrije tijd begon hij de Dharma Mudranalaya, dat Dharma drukkerij betekent, genoemd naar de traditionele Tibetaanse drukkerij in Derge, Tibet. Hij moest daarvoor nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zoals boekdrukkunst en was in staat om twintig teksten te drukken, die beoefenaars in staat stelden om in ballingschap hun studie te vervolgen. 

In 1969 verhuisde Tarthang Tulku naar de Verenigde Staten en vestigde zich in Berkeley California. Daar richtte hij het Nyingma Centre op. In 1975 werden Dharma Publishing en Dharma Press gestart.

Het bewaren van Tibetaanse teksten begon vorm te krijgen met de drie grote uitgaven van Tibetaans-boeddhistische canon teksten en teksten van de Nyingma traditie, in totaal 693 delen. Deze werden gedrukt in beperkte edities en bewaard in verschillende bibliotheken overal in de wereld om de Boeddhistische leringen veilig te bewaren.

Aan het eind van de jaren tachtig werd het mogelijk om teksten te drukken in nieuw ontwikkelde Tibetaanse leestekens om ze zodoende in grote aantallen te kunnen drukken en ter beschikking te stelen aan monniken en leken. In 1989 vond de eerste Nyingma Monlam Chenmo, de 10 daagse ceremonie voor wereld vrede plaats in Bodhagaya met 500 lama's en monniken. Deze gebeurtenis was de gelegenheid om de aanwezige monniken en leken boeken, heilige kunst en andere soort geschenken uit te delen. Dit was de start van het zogenaamde "Yeshe Day tekst preservation project". Het belangrijkste doel van het Yeshe De project is het behoud van de kennis van het tibetaans boeddhisme.
 
Buddhist ScriptDe teksten die uitgedeeld werden waren bijvoorbeeld de Kanjur (de woorden van de Boeddha) en Tanjur (het commentaar op de woorden van de Boeddha). Beiden werden uitgedeeld in verscheiden uitgaves. Teksten zoals de Prajnaparamita (de perfectie van wijsheid)ook in verscheidene uitgaves en nog vele andere. Samen met de teksten werd ook heilige kunst uitgedeeld zoals thankas (Tibetaanse traditionele heilige schilderingen), gebedsmolens, boterlampen en Tsa Tsa's (mini Stupa).

Het pad dat het tekstproject volgt vanaf de allereerste stap tot het uiteindelijke overhandigen van de teksten aan de monniken in Bodhgaya is een ingewikkeld proces en vraagt om veel kennis en toewijding. Vanuit de blik van een vogel ziet het er als volgt uit: Rinpoche ontwikkelt plannen om zijn studenten te ondersteunen en kiest de daarvoor benodigde teksten. De teksten worden opgespoord in de kloosters en plannen worden gemaakt om ze te verkrijgen. De tekst wordt vervolgens ingetypt, gezet, gecorrigeerd en geredigeerd. Rinpoche is de eindredacteur. Dan wordt het benodigde ontwerp van de boeken en de heilige kunst ingevoegd onder de leiding van Rinpoche Na het drukken worden de teksten gebonden, opgeslagen en worden de douanefaciliteiten geregeld. De boeken worden vervolgens per schip en vrachtauto vanuit Californië getransporteerd naar Bodhgaya, waar de teksten uiteindelijk worden overhandigd aan de beoefenaren: de monniken en nonnen! De ze nemen ze vervolgens mee naar hun kloosters in Tibet, Nepal en India.

Na de laatste Monlam van 2015 werd teruggekeken naar de voorafgaande jaren. De resultaten waren indrukwekkend.

  • Bijna 4 miljoen boeken zijn uitgedeeld in Bodhgaya.
  • Meer dan 300.000 boeken zijn gegeven aan kloosters in Tibet. 
  • In totaal zijn 4.379.232 boeken uitgedeeld.
  • Meer dan 3,45 miljoen thankas zijn uitgedeeld sinds 1989.
  • 175.950 gebedsmolens zijn uitgedeeld
  • Meer dan 40 miljoen boterlampen zijn aangeboden tijdens de ceremonies.
  • 426.000 deelnemers hebbe de ceremonies bezocht gedurende de periode van 1989 tot 2015 van 3300 Nyingma kloosters die boeken hebben ontvangen.
  • Ook andere Tibetaanse boeddhistische scholen zoals Sakya, Geluk en Kagyu hebben boeken gekregen.

Het Yeshe De Tex Preservation project is het grootste project in de menselijke geschiedenis waarbij boeken uitgedeeld worden.

Meer renovatie projecten zijn uitgevoerd in de regio om de oude glorie van Bodhgaya te herstellen. Het belangrijkste project is een park met een vredesbel, behuizingen voor boterlampen, en de bouw van toiletten. De stad is vol met pelgrims vanuit allerlei richtingen en touristen, die de stad levend maken.

Wij allen kunnen deel uitmaken van dit zinvolle project. Onze Lotus Design winkel steunt als onderdeel van de Nyingma organisatie het Yeshe De Preservation project. U bent van harte welkom om op uw eigen manier deel te nemen.