,;;;;;;mlllllnnnnnnknnknnkn

,,,;;,[,klkllllll

In 1958 vertrok de jonge lama Tarthang Tulku Rinpoche van zijn thuisland Tibet naar Sikkim, na bij de belangrijkste leraren van Oost Tibet gestudeerd te hebben. De reden voor zijn reis was om bij zijn root Guru  Khyentse Chökyi Lodrö te zijn, die Tibet in1956 verlaten had verhuisd was naar Sikkim. In Sikkim ontving hij van zijn leraar vele overdrachten en werd ook gestimuleerd om diverse pelgrimstochten te maken bijvoorbeeld naar Bodhgaya , een van de heiligste plaatsen in het Boeddhisme, waar Boeddha de verlichting bereikte onder de Bodhi boom. Bij zijn bezoek aan Bodhgaya deed Tarthang Tulku de belofte om ceremoniën te ondersteunen op dezeplek en om de plek in zijn oude luister te herstellen.

In de daaropvolgende jaren werd Tibet geheel bezet door China. Dat leidde ook tot het vertrek van de Dalai Lama naar India. Gedurende die periode verloren een miljoen Tibetanen hun leven en werden ongeveer 6000 kloosters vernietigd. Bijzondere heilige kunst en boeddhistische teksten gingen verloren. Duizenden mensen vluchten van Tibet naar India en Nepal en namen op hun vlucht over de Himalaya heilige kunst en teksten met zich mee zodat deze bewaard zouden blijven voor toekomstige generaties.


In 1960 begon Tarthang Tulku les te geven aan de Sanskrit University in Varanasi. In zijn vrije tijd begon hij de Dharma Mudranalaya, dat Dharma drukkerij betekent, genoemd naar de traditionele Tibetaanse drukkerij in Derge, Tibet. Hij moest daarvoor nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zoals boekdrukkunst en was in staat om twintig teksten te drukken, die beoefenaars in staat stelden om in ballingschap hun studie te vervolgen. 

In 1969 verhuisde Tarthang Tulku naar de Verenigde Staten en vestigde zich in Berkeley California. Daar richtte hij het Nyingma Centre op. In 1975 werden Dharma Publishing en Dharma Press gestart.

Het bewaren van Tibetaanse teksten begon vorm te krijgen met de drie grote uitgaven van Tibetaans-boeddhistische canon teksten en teksten van de Nyingma traditie, in totaal 693 delen. Deze werden gedrukt in beperkte edities en bewaard in verschillende bibliotheken overal in de wereld om de Boeddhistische leringen veilig te bewaren.

BOEDDHAAan het eind van de jaren tachtig werd het mogelijk om teksten te drukken in nieuw ontwikkelde Tibetaanse leestekens om ze zodoende in grote aantallen te kunnen drukken en ter beschikking te stelen aan monniken en leken. In 1989 vond de eerste Nyingma Monlam Chenmo, de 10 daagse ceremonie voor wereld vrede plaats in Bodhagaya met 500 lama's en monniken. Deze gebeurtenis was de gelegenheid om de aanwezige monniken en leken boeken, heilige kunst en andere soort geschenken uit te delen. Dit was de start van het zogenaamde "Yeshe Day tekst preservation project". Het belangrijkste doel van het Yeshe De project is het behoud van de kennis van het tibetaans boeddhisme. 

 

GGNNNNGGGG

BEELDJES BOEDHA

GGGGG

KKKKKK

NNNNNN

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

LLLL